Ge lärarna rätt förutsättningar för att förbättra skolresultaten

De relevanta åtgärder som behöver sättas in för att förbättra resultaten är att avlasta lärarna och låta oss fokusera på vårt huvuduppdrag- att undervisa. Det säger Bo Jansson ordförande i Lärarnas Riksförbund efter att ha tagit del av Skolverkets rapport idag.

Publicerad


-

     

Kringsysslorna tar allt större tid av våra medlemmar. Det är uppenbart ingen framgångsmetod. Lärarnas måste få chans att förbereda lektioner och planera undervisningen för att eleverna ska kunna få bättre resultat, säger Bo Jansson.


Skolverkets undersökning visar att det är

andra orsaker än en ökad invandring som ligger bakom huvuddelen av de sjunkande resultaten i Pisa. Dock kan den ökande andel elever med utländsk bakgrund förklara en del av nedgången.-

     

I den situationen som vi har idag men många nyanlända, är det än mer viktigt att nu lärarna avlastas tillexempel med lärarassistenter, för att kunna se varje enskild elev och erbjuda välgenomtänkt och strukturerad undervisning som alla kan ta del av. Det är dock inte hela lösningen. Läraryrket måste bli mer attraktivt och det görs främst genom bättre löner och villkor, säger Bo Jansson.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55