Hög tid att reglera vinsterna i välfärden

Idag skriver Ilmar Reepalu på DN debatt att det är dags att erkänna bristerna i dagens system och reglera vinsterna i välfärden. - Det är precis så. Dagens system är ett slöseri med skattepengar, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund i en kommentar.


Att reglera vinsten har dessutom starkt folkligt stöd. Enligt en undersökning som Lärarnas Riksförbund lät göra inför valet 2014 var endast 9 procent av väljarna positiva till det system vi har i dag, där det är fritt för friskolor som drivs som bolag att disponera över vinsten. Den stora majoriteten, 89 procent av väljarna, ville antingen se en reglering som tvingar bolagen att återinvestera vinsten i skolan eller förbjuda vinster helt och hållet.


-

        

Dagens system är ett slöseri med skattepengar. Svenska folket är också tydliga på den punkten. Nu är det upp till våra folkvalda politiker att faktiskt göra något åt detta, annars blir förtroendeklyftan för stor. Vinster ska återinvesteras i skolans verksamhet och möjligheterna till vinstuttag kraftigt begränsas. På sikt måste det övervägas hur aktiebolag kan fortsätta vara ägare av skolor, säger Bo Jansson.Enligt Lärarnas Riksförbund kan det ändå finnas skolor med andra driftsformer än det offentliga. Däremot ska alla huvudmän driva skolor där undervisningen står i fokus och där utbildning och bildning är den primära drivkraften.


-

        

Finansieringen och resursfördelningssystemet till alla skolor ska vara statlig och eventuellt överskott ska återinvesteras i den verksamhet där vinsten uppstår. Det ska även ställas krav på att pengarna ska komma svenska skattebetalare till godo, återinvesteringarna ska därför ske i Sverige med avsikt att höja kvalitén i svensk skola, säger Bo Jansson.


Vinstintresset har blivit en allt starkare drivkraft för många privata arbetsgivare och utbildningens kvalitet prioriteras hos vissa privata huvudmän lägre än kundnöjdhet, marknadsföring, attraktionskraft och att generera överskott. Förbundet anser därför att friskolornas möjlighet att dela ut vinst till sina ägare ska begränsas och att eventuellt överskott ska återinvesterats i den verksamhet där överskottet uppstår och därmed komma elever och lärare till del.