Bra att skolan prioriteras i vårbudgeten - nu behövs skarpa förslag om lärarassistenter

Regeringen anger i dagens vårbudget att skolan fortsatt ska prioriteras, och avsätter resurser bland annat för att få fler behöriga lärare i den svenska skolan samt för att förbättra förutsättningarna för nyanlända – både elever och lärare. Det välkomnar Lärarnas Riksförbund, som samtidigt nu kräver att regeringen presenterar skarpa förslag om lärarassistenter och tioårig grundskola. 

Publicerad


- Det är glädjande att regeringen anger mål om en kunskapsskola där lärarna har mer tid för varje elev och det är positivt att regeringen lyfter fram att lärarnas måste få ägna sig åt sin undervisning. 

Men nu är det viktigt att regeringens höga ambitioner gällande mer tid för varje elev inte bara blir tomma ord. Nu behövs skarpa förslag för att skapa mer tid för lärarna att förbereda lektionerna, inte minst genom en tydlig satsning på lärarassistenter, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.


- Regeringen skriver att det behövs fler tidiga insatser för att höja kunskapsresultaten. Ändå saknas ett viktigt förslag om att tillföra mer undervisningstid: att införliva förskoleklassen i grundskolan och därmed göra grundskolan 10-årig. Det är beklagligt att regeringen - i strid mot riksdagens beslut – istället håller kvar vid förslaget om en obligatorisk förskoleklass, säger Bo Jansson.


- Läraryrkets attraktionskraft är helt avgörande för att lösa lärarbristen. Det är glädjande att regeringen går vidare med den statliga lönesatsningen och att man enligt löfte bygger ut karriärreformen. Dessa statliga satsningar är mer än vällovliga, men kommer inte att räcka. Huvudmännen måste nu möta upp och vi i Lärarnas Riksförbund kommer att verka för att kommunerna och de fristående skolorna satsar rejält på lärarlöner, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55