Fel med flera steg för betyget underkänt

Skolverket kom idag ut med förslag till hur betygssystemet kan förbättras. Ett problem har varit att kunskapskraven har varit otydliga. Nu föreslås bland annat att utvidga innebörden av ” till övervägande del” för betygsstegen B och D. Lärarnas Riksförbund är positiva till förändringen men menar samtidigt att en översyn behöver göras kring behovet av att skriva fram tydliga kunskapskrav för alla de mellanliggande betygsstegen. Dessutom ligger en stor svårighet i att konkretisera och tolka de värdeord som skiljer de olika betygsstegen åt.

Publicerad


-

         

Förbundet ställer sig positiva till Skolverkets förslag för att underlätta för lärarna att göra rimligare och mer rättvisande bedömningar. Lärarnas Riksförbund drev hårt från början att det ska finnas kunskapskrav för samtliga betygssteg och det visade sig att vi hade rätt, säger Anders Almgren, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.


Skolverket vill också ha flera steg för underkänt, något som förbundet inte ställer sig bakom.


-

         

Det riskerar att leda till ökad otydlighet. Det bör inte finnas olika nivåer för ett misslyckande, säger Anders Almgren.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55