Åsa Fahlén ny ordförande för Lärarnas Riksförbund

På lördagen valdes Åsa Fahlén till ny ordförande för Lärarnas Riksförbund. Åsa Fahlén kommer från Göteborg och har arbetat som lärare i samhällskunskap på gymnasiet sedan 1997. Parallellt med lärarjobbet har Fahlén de senaste åren suttit i förbundsstyrelsen och varit vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Publicerad

-

      

Jag är stolt och ödmjuk över det förtroende som har visats för mig. Jag tycker att det ska bli roligt att tillsammans med alla kloka och engagerade lärare och studie- och yrkesvägledare runt om i landet leda förbundet in i framtiden, säger Lärarnas Riksförbunds nyvalda ordförande Åsa Fahlén.

-

      

Det viktigaste för svensk skola just nu är att fullfölja uppvärderingen av läraryrket. Det är det enda sättet att möta den akuta lärarbristen. Staten har – genom regeringens lärarlönesatsning – tagit sin del av ansvaret. Jag kommer nu att ligga på kommuner och friskolor i hela landet, så att de tar det ansvar för att uppgradera läraryrket som har försummats i så många år.

-

      

Det är staten, lärarna och rektorerna som ska ha det faktiska huvudansvaret för skolan. Skolkommissionens förslag om att staten ska ta ansvar för finansieringen av skolan måste genomföras. Och skolans professioner - lärare och rektorer – behöver få utrymme och frihet att ta huvudansvaret för själva undervisningen.

-

      

Mitt och förbundets mål är att vi lärare och studie- och yrkesvägledare ska få mer tid för varje elev. Först då kan vi nå goda resultat. Jag räds inte PISA. Om vi lärare får bättre villkor och förutsättningar, så kommer elevresultaten att höjas, säger Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbunds kongress pågår mellan 19-22 maj på Clarion i Stockholm.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55