Rätt att ge nyanlända elever förtur

Idag presenterar regeringen en proposition som ger nyanlända elever rätt till förtur till fristående skolor.

Publicerad

-

 

Förslaget är riktigt och nödvändigt. Nu måste lärarna få rätt förutsättningar att göra sitt jobb på de skolor det gäller, säger Lärarnas Riksförbunds nyvalda ordförande Åsa Fahlén.

Förslaget innebär att friskolor med elevkö ska kunna ta emot en kvot av nyanlända som ges företräde framför andra sökande.

-

 

Jag hoppas verkligen att många friskolor utnyttjar möjligheten. Det är fullständigt orimligt att så många skolor inte tar emot en enda nyanländ elev. Om det inte åstadkommer en ordentlig skillnad måste man överväga att gå vidare så att alla skolor tar sitt ansvar för nyanlända barn och ungdomar, säger Åsa Fahlén.

Lagförslaget har arbetats fram snabbt och lagen föreslås träda i kraft den 1 november.

-

 

Det är glädjande att det finns en bred politisk samsyn bakom förslaget. Jag tror och hoppas att denna samsyn också ska gälla andra förslag för att stärka likvärdigheten i svensk skola, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55