Viktigt att lyfta frågan om lärartid i gymnasieskolan

På Dagens Nyheters debattsida presenterar idag Liberalerna tre reformförslag för gymnasieskolan.

Publicerad

Ett av förslagen är en återinförd timplan och ämnesbetyg i gymnasieskolan.

-

         

Det är utmärkt att Liberalerna lyfter frågan om timplan. Idag existerar inget samband mellan lärartid och poäng. Det urholkar undervisningens kvalitet. Självklart måste det finnas någon form av garantinivå för antalet lärartimmar. Återinförda ämnesbetyg utreds redan. Jag ser fram emot resultatet av utredningen och hoppas att vi till slut hittar ett system som blir tydligt och når en bred politisk uppslutning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Liberalerna vill se ett nationellt kunskapsprov som rättas externt.

-

         

Lärarnas Riksförbund har länge drivit frågan om ett avslutande examensprov med extern rättning. Men man får inte underskatta den tid och kraft det kan ta att införa ett nytt system för rättning. Det är bra att man samtidigt föreslår att också se över en eventuell minskning av de nationella proven, säger Åsa Fahlén.

Liberalerna föreslår också höjda kunskapskrav till gymnasiet.

-

         

Jag är tveksam till att redan nu kräva höjda förkunskapskrav till gymnasiet när man bara för några år sedan skärpte kunskapskraven. Detta borde först följas upp. Kraften borde framförallt ägnas åt hur man i grundskolan ger de eleverna förutsättningar att klara ett gymnasieprogram, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55