Fem skarpa lärarkrav

Det är hög tid att insikten om lärarnas avgörande betydelse för elevernas resultat blir till en gemensam kompass för Sveriges beslutsfattare.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund för nu fram krav på fem reformer som tillsammans med regeringens hittills redovisade och mycket blygsamma utbildningssatsningar på 148 miljoner skulle kosta staten cirka 7 miljarder kronor alltså hälften av det tillgängliga reformutrymmet.

  • Investera i lärare i utanförskapsområden
  • Bredda lärarlönelyftet till att omfatta fler lärare
  • Investera i undervisningens kvalitet
  • Garantera lärarnas möjlighet till fortbildning
  • Motverka avhoppen från läraryrket

-

 

Regeringens lärarlönesatsning har varit otillräcklig för att locka lärare tillbaka till yrket och för att öka söktrycket till lärarutbildningen. Lönehöjningar är det enda som på kort sikt kan påverka bristsituationen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Skolan stod högt på den politiska dagordningen innan flyktingkrisen tog överhanden. I flyktingkrisens skugga ska nu skolan hantera den utmaning det innebär att ge de bästa möjliga förutsättningarna till etablering och delaktighet i det svenska samhället.

-

 

Utbildning är det mest effektiva skyddet mot utanförskap och arbetslöshet. Varje ung människa som klarar skolan har ett bra utgångsläge på sin resa genom livet. Men för de som inte lyckas blir resan krokig, och leder ofta till att de hamnar snett i samhället. Att skapa en skola som ger alla, oavsett bakgrund, goda och likvärdiga förutsättningar att lyckas med sin utbildning är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55