Skolsatsningar riskeras av det kommunala slukhålet

Idag presenterar regeringen sin budgetproposition. Budgeten innehåller en rad välkomna insatser för att stärka skola och utbildning. Den största är det sedan tidigare aviserade resurstillskottet om 10 miljarder kronor till kommuner och landsting för att bland annat kunna anställa fler lärare och höja kvaliteten i skolan.

Publicerad

-

         

De lovvärda satsningarna riskeras nu sedan Sveriges Kommuner och Landsting sagt att 10 miljarder inte alls räcker till förbättrad kvalitet genom fler lärare och andra kommunanställda. Regeringen måste nu se till att den    förstärkning som regeringen utlovat verkligen kommer till stånd och inte försvinner i det kommunala slukhålet, säger Åsa Fahlén ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Regeringen föreslår en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningen med totalt 3600 platser till en kostnad av 270 miljoner kronor när den är fullt utbyggd. Inför nästa år tillförs 54 miljoner kronor.

-

         

Fler utbildningsplatser för att mota lärarbristen kan behövas om man samtidigt lyckas får upp intresset för att utbilda sig till lärare. Då handlar det om att erbjuda lärare högre löner och bättre arbetsvillkor. Fokusera på det och se till så att arbetsgivarna har resurser att anställa fler lärare, annars är inte satsningarna på fler utbildningsplatser mycket värda, säger Åsa Fahlén.

Som tidigare utlovats så vill regeringen att alla vuxna från 2017 ska få ta del av ett Kunskapslyft. Det beräknas kosta 537 miljoner kronor.

-

         

Det är en bra reform, inte minst mot bakgrund av det kan ge nyanlända förutsättningar till etablering i det svenska samhället. Men allt bygger på att det finns utbildade lärare. Tyvärr har vi en alarmerande lärarbrist inte minst inom denna skolform. Ett minimikrav är därför att lärarna inom vuxenutbildning också får del av lärarlönelyftet, säger Åsa Fahlén.

-

         

Det är glädjande att regeringen tydligt aviserar att lärarlönelyftet är en permanent satsning. Regeringen kommer på sikt lyfta in resurserna i det generella statsbidraget, vilket är en signal till huvudmännen att sluta dribbla med tillfälliga lönetillägg.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55