För försiktigt

Flera bra förslag i Gymnasieutredningen presenterades i dag. Men det är häpnadsväckande att utredningen inte föreslår garanterad undervisningstid i gymnasieskolan.

Publicerad

Gymnasieutredningen har idag lämnat sitt betänkande. De förslag som utredningen för fram och som syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning bör ses som en del av en bredare strategi. Att utveckla en gymnasieskola där alla elever har möjlighet att lyckas kräver fler åtgärder än de förslag som utredningen kommit fram till.Bra förslag, men...


– Det är bra och välkommet att samtliga nationella program kommer att leda till grundläggande högskolebehörighet, det kommer att öka yrkesprogrammens attraktivitet, vilket är helt nödvändigt.

Det är också välkommet att ett estetiskt ämne införs i samtliga program. Kunskap och kreativitet är lika viktiga. Vi ska ha en skola där alla former av lärande hänger ihop och stöttar varandra, säger Svante Tideman,

1:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund

Förbundet tycker vidare det är väldigt glädjande att utredningen föreslår ämnesbetyg, dock bedömer utredaren att det inte är realistiskt att börja med ämnesbetygen före 2020-21.

– Detta är olyckligt. Den svenska gymnasieskolan är inte förtjänt att sätta på paus. Vi måste så skyndsamt som möjligt att komma ifrån ett system där elevens tillfälliga svackor eller motgångar påverkar slutbetyget, påpekar Svante Tideman.

Miss att utredningen inte föreslår garanterad undervisningstid
– Lärarledd undervisning är en av de faktorer som har störst betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Det är därför häpnadsväckande att utredningen inte föreslår garanterad undervisningstid! Avskaffandet av kopplingen mellan gymnasiepoäng och undervisningstimme har fått klart negativa konsekvenser och därmed hade det varit ytterst angeläget att få till en reglering som innebär att en gymnasiepoäng motsvarar minst en garanterad undervisningstimme, avslutar Svante Tideman. 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55