Resurserna ska gå till skolan

Idag presenterade Ilmar Reepalu Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden". Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén kommenterar förslaget.

Publicerad

Undervisningen ska präglas av hög kvalitet. Det betyder att skattepengar som avsätts till skolan ska gå tillbaka till skolan. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten så det kommer lärare och elever till del, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och fortsätter:

Vinster ska komma skolan till del

Vi är överens med utredaren om att det är helt orimligt med höga vinster som inte kommer skolan till del. De vinster som utredaren redovisar är fullständigt oacceptabla mot bakgrund av situationen i den svenska skolan med sjunkande kunskaper hos eleverna. Lärartäthet och lärarlöner är dessutom ofta sämre i de fristående skolorna. Vårt krav på återinvestering av överskottet kan göra det problematiskt att driva skola i just aktiebolagsform.

Nu vill vi se att det politiska systemet enar sig kring ett förslag som blir hållbart över tid och innebär skolpengen ska gå till sådant som är förknippat med undervisning och inget annat. Ingen tjänar på en fortsatt strid om sådant som de flesta människor är överens om. Så lägg nu undan de ideologiska skygglapparna och låt en seriös diskussion ta vid, avslutar Åsa Fahlén.

      

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55