Äntligen ett trendbrott!

Idag presenterade Skolverket resultaten från de senaste två Timss-rapporterna – en för grundskolan och en för gymnasieskolan. De internationella testerna undersöker kunskaperna i naturvetenskap och matematik.

Uppdaterad

Resultaten innebär ett trendbrott och i huvudsak presterar de svenska eleverna bättre resultat jämfört med föregående undersökning 2011. Både i grundskolan och gymnasieskolan har resultaten förbättrats.

- Min tolkning är att det har lönat sig att satsa på reformer som sätter lärarna och undervisningen i fokus. . Det är resultatet av detta vi ser.

I grundskolans årskurs 4 har resultaten i matematik förbättrats, medan utvecklingen i naturvetenskap har planat ut, jämfört med 2011. I årskurs 8 har resultaten i både matematik och naturvetenskap förbättrats.

En större andel av eleverna presterar på de högre nivåerna samtidigt som en mindre andel presterar på de lägre nivåerna i mätningen. Små könsskillnader kan iakttas.

De så kallade hemresurserna, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå, spelar fortfarande stor roll för elevernas prestationer. Elever med hög grad av hemresurser presterar betydligt bättre än elever med lägre grad av hemresurser. Liksom att migrationsbakgrund har fortsatt stor betydelse för elevresultaten.

- Det är viktigt att vi inte slår oss till ro med dessa resultat. Likvärdigheten är fortfarande bristande och resultaten behöver stiga betydligt för att hämta hem förlorad mark. Sverige ligger fortfarande lågt i mätningen om man tittar på jämförbara länder. Det behövs fortsatta reformer som riktas mot skolans profession. Endast så kan resultaten förbättras ytterligare.

Sverige presterar fortfarande under OECD-genomsnittet i matematik åk 4 och åk 8. I Naturvetenskap presterar Sverige över genomsnittet i OECD i åk 4 och vi ligger på genomsnittet i åk 8.

När det gäller Timss Advanced (gymnasieskolan) är det fortfarande en stor andel av eleverna som presterar på låg nivå i matematik. Dock är det endast 14 procent av eleverna i gymnasieskolan som läser de matematikkurser som ingår i undersökningen. Man ska ha läst matematik 4 för att få delta i Timss-testet. I fysik fortsätter fallet. Över hälften av eleverna i mätningen presterar på låg nivå.

- Det finns fortfarande en hel del arbete kvar att göra för att Sverige ska nå en topposition. Bristande likvärdighet och låga kunskapsresultat är ett hot mot kunskapssamhället. Timss visar till exempel att skolan behöver satsa på alla ämnen. Den fortsatta nedgången i fysik är oroande.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55