Vi får inte slå oss till ro

– Utvecklingen visar att statliga satsningar lönar sig. Det är helt klart lärarnas och elevernas förtjänst, men staten har hjälpt till genom att bidra med förbättrade förutsättningar. Det statliga ansvarstagandet måste därför öka. Vi får inte slå oss till ro med denna PISA-studie. Det är en bra bit kvar tills vi befinner oss på den nivå där vi en gång började, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.  

Publicerad

– Vi kan konstatera att satsningar likt matematiklyft är en framgångsfaktor för att vända resultaten. Det är nu hög tid att alla lärare i alla ämnen får sin fortbildning och möjlighet att prata med sina kollegor om vad man gör i klassrummet, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Varit pådrivande
– Lärarnas Riksförbund har aktivt drivit på flera av de beslut som handlar om ökat statligt ansvarstagande för skolan, som fattats de senaste åren. Det handlar om, införandet av lärarlegitimationen, omfattande fortbildningssatsningar, omgörning av läroplanerna, etc. Dessa satsningar börjar vi nu se resultatet av, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

– Signalen om att läraryrket är Sveriges viktigaste yrke, i kombination med högre löner till lärare, mer fortbildning och renodling av uppdraget har stärkt den befintliga lärarkåren. Det behövs både förbättrade förutsättningar och råg i ryggen för att utveckla undervisningen. På den vägen måste vi fortsätta, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Hårt arbete
– Det vi driver är ett samhällsintresse där alla medborgare har möjligheter att ta aktiv del av samhället. Detta förutsätter en skola där alla elever oavsett bakgrund får en bra utbildning, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

– Resultatet beror på lärarnas hårda arbete, vi kan även se att statliga satsningar, exempel matematiklyftet tycks ha lönat sig. Det statliga ansvarstagandet för skolan måste därför generellt öka. Inled med en rejäl fortbildningssatsning i alla ämnen för alla lärare, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. 

– Jag noterar ett skifte, där man åter talar om kunskaper och undervisning. Jag tror att detta skifte har påverkat lärarnas attityd och förhållningssätt till eleverna. Detta kan mycket väl vara en orsak till att resultatet nu förbättras, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55