Regeringens ”ordningslyft” för skolan räcker inte

Regeringen har idag presenterat en plan mot stöket i skolan. Det handlar om att stärka lärarnas ledaregenskaper, granska lärarnas utbildning, stärka rektorernas roll för studieron och ge Skolinspektionen ett ansvar för att följa upp skolornas ordningsregler.

Publicerad

– Det är alldeles utmärkt att regeringen nu börjar ta itu med ordningsfrågorna men det räcker inte. Hela samhället måste signalera att skolan är viktig. Då kan inte statsministern gå ut och säga ”låt oss strida om skolan”. Om skolan är så viktig kan vi förstås inte ha en ständig strid kring hur den ska se ut. Så gräv ner stridsyxan och ge lärarna ett oreserverat stöd för sitt arbete, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Skolverket får i uppdrag att ta fram en modell för ökad trygghet och studiero i klassrummen med utgångspunkt i lärarnas ledarskap.

– För att lärare ska kunna upprätthålla ett starkt ledarskap så krävs det uppbackning från beslutsfattare, skolledare och föräldrar. Ett konkret problem kan vara att det i situationer där en lärare måste utvisa en elev från klassrummet ofta inte finnas någon som kan ta hand om elevens tillsyn. Det måste alltid finnas en organisation på skolan där till exempel elevvårdsteam med särskilda mentorer är beredda att gå in.

I regeringens paket för ökad studiero ingår också det övergripande målet om att minska klyftorna mellan skolorna i Sverige.

– Regeringen slår sig för bröstet för pengarna till skolor i socialt utsatta områden. Men det handlar om någon ynka procent av alla skolor. Betydligt mer krävs för att bryta spiralen mot ökade klyftor. Nu ser vi fram mot vad regeringen ska komma med i vårbudgeten för att på allvar bryta denna oroande utveckling, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55