Lärare från Burlöv och Ljusdal får eftertraktade La Rochellestipendiet – trots indragna statsbidrag

För femte året i rad delar Lärarnas Riksförbund och Fransklärarföreningen, FLF, ut  två stipendier för fortbildning i franska staden La Rochelle. Stipendierna vänder sig till musikintresserade fransklärare och frankofona musiklärare.

Uppdaterad

Stipendiet tilldelas Anne Jinert, som undervisar i franska och svenska på Vårboskolan i Burlöv, och Céline Estassy, som undervisar i musik och svenska på Stenhamreskolan i Ljusdal.

Årets stipendiater har gedigna kunskaper i franska och musik och delar ett intresse för att använda musiken för att väcka elevernas språkintresse.

– Jag anser att musik är ett fantastiskt bra sätt att utveckla ett språk, men också att komma närmare en kultur och få en inblick i landets traditioner, säger Céline Esstasy.

– Jag har en förhoppning om att utveckla min undervisning i franska med stöd i musiken. Mina elever söker och ibland finner svar om livets svårigheter i musiken då de inte alltid får stöd av de vuxna som omger dem, säger Anne Jinert.

Behövs fortbildningssatsning från skolhuvudmännen
– Vi önskar att skolans huvudmän satsar mer på fortbildning för lärare. Särskilt för lärare i ”små” ämnen som franska och musik är det svårt att få relevant fortbildning. Nu har Fransklärarföreningen som ämnesorganisation och Lärarnas Riksförbund som professionsförbund tagit detta ansvar, säger Karin Johansson, från Lärarnas Riksförbunds forum för kultur och kommunikation.

– Trots det indragna statsbidraget till ämnesföreningarna har fransklärarföreningen och Lärarnas Riksförbund lyckats få fram pengar till detta pris. Därför är vi speciellt stolta över att kunna dela ut detta pris till två skickliga och engagerade lärare, säger Françoise Sule från Fransklärarföreningen.

Stipendiet avser reskostnader, kost, logi och deltagande i fortbildningskursen "La Chanson francophone – Elaborer des projets autour de la chanson francophone” som äger rum den 25-27 januari 2017 i La Rochelle på franska atlantkusten.


Kontaktuppgifter:
Anne Jinert 0705-24 19 01
Celine Estassy, 070-696 88 26

För kommentarer:
Karin Johansson, Lärarnas Riksförbund, 070-278 45 27
Françoise Sule, Fransklärarföreningen, 070-792 99 23

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55