Välkomna tillbaka!

SCB:s nya siffror visar att omkring 14 procent av alla lärarutbildade arbetar inom andra yrken utanför utbildningsbranschen. 6 av 10 av dem kan tänka sig att jobba som lärare igen.

Publicerad

– Det är mycket glädjande siffror, som visar att läraryrket är ett attraktivt yrke, vilket alla som arbetat som lärare vet. Och det visar att våra krav är fullständigt rimliga och måste genomföras, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

 

– Det krävs att lärare får rimligare arbetsbelastning, större möjligheter att styra över arbetssituationen och högre lön.

Problemen med lärarbristen måste lösas med insatser på både kort och lång sikt.

– Det behövs återrekrytering för att klara den akuta lärarbristen. På längre sikt måste fler vilja utbilda sig till lärare, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55