Renodla de nationella proven och stoppa fusket

Idag presenterar Lärarnas Riksförbund en undersökning om de nationella proven. Den visar bland annat att nio av tio lärare anser att proven utgör ett viktigt stöd för att bedöma om eleverna nått kunskapskraven.

Uppdaterad

 - De nationella proven måste återigen utformas för att kunna utgöra ett ankare för att dämpa betygsinflationen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.


Nästan en av tio lärare i undersökningen uppger att det förekommit fusk med de nationella proven på deras skola.


-


Tydligare regler och sambedömning av proven är helt nödvändigt för att stoppa fusket. Att i unga år utsättas för fusk och orättvisor riskerar att underminera tilltron till vuxenvärlden och till hela samhället, säger Åsa Fahlén.



Tre fjärdedelar av lärarna anser att de nationella proven tar för mycket tid i anspråk för förberedelser, genomförande och rättning.


-


De nationella proven måste minska i antal och i gymnasieskolan bör ett externt rättat examensprov övervägas. Det kan viktas tillsammans med betygen och utgöra elevens avgångsbetyg. På det sättet motverkas orättvisor och en utveckling mot glädjebetyg, säger Åsa Fahlén.



Läs undersökningen Hur fungerar de nationella proven?



För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55