Styr resurserna direkt till skolorna

Staten måste ta över ansvaret för finansiering och resursfördelning av resurserna till skolorna. Lärarnas Riksförbunds rapport Styr resurserna direkt till skolorna visar att det brister i resurs­fördelningen. Se om någon skola i din kommun finns med i granskningen.

Uppdaterad

Alla kommuner är skyldiga att fördela resurser till skolan efter elevernas förutsättningar och behov. Skolor med tuffare förutsättningar ska få mer resurser.

Lärarnas Riksförbund har undersökt hur resurserna till skolan fördelas idag. Den visar att det inte finns någon gemensam logik i resursfördelningen. Skolor i olika delar av landet som har lika tuffa förutsättningar får helt olika ersättning per elev.

– Oavsett var i landet en skola finns måste dess lärare och rektorer få de förutsättningar som krävs för att de ska kunna göra sitt jobb. Det kan inte bara ske lokalt, efter en specifik kommuns förutsättningar. De kompensatoriska inslagen måste också öka mellan landets samtliga skolor på ett likvärdigt sätt, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund anser att:

Staten måste ta över ansvaret för finansieringen och resursfördelningen till landets skolor. Staten måste genomföra en modell där varje skola får en viktad ersättning efter elevsammansättningen. Villkoren mellan offentliga skolor och friskolor ska vara jämlika.

Professionerna måste få ett större inflytande över skolan. Med en statlig finansiering och resursfördelning kan också rektorer och lärare ta ett stort professionellt ansvar för att ge eleverna den undervisning och det stöd de behöver för att nå utbildningens mål.

– Det behövs ett större, gemensamt, nationellt ansvar för resurstilldelningen i skolan, så att pengarna verkligen når fram till de skolor och elever som behöver dem mest. Nu behöver vi se förändringar. Vi har väntat länge nog, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55