På väg mot stärkt statligt ansvarstagande för skolan

Idag har Skolkommissionen lämnat sitt slutförslag där man anser att staten måste ta ett betydligt större ansvar för skolan. Det handlar om kompensatorisk finansiering och en tydligare regional statlig närvaro för att stötta skolorna och huvudmännen. – Det är hög tid att regeringen samlar riksdagens partier för en bred överenskommelse om skolan. Kommissionen är i stort sett enig, vilket är en bedrift. Nu är det upp till rikspolitikerna att fatta de nödvändiga besluten, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har sedan länge drivit på för ett ökat statligt ansvarstagande för skolan. Mycket av förbundets politik står att finna i kommissionens förslag, även om förbundet för egen del hade velat gå längre.

Det är glädjande att skolkommissionens förslag handlar om att staten måste ta större ansvar för skolans finansiering och att staten ska vara tydligare i styrningen av skolan. De fjorton ledamöterna, som företräder helt olika intressen i samhället, har lyckats ta ett första steg för att kunna lyfta skolan ur dess besvärliga läge. Man visar en samling kring skolan som förpliktigar, säger Åsa Fahlén.

Kompromiss för ökat statligt ansvarstagande
Att sitta med i en kommission på det här sättet innebär att man måste kompromissa. Däremot har det inte varit kontroversiellt att arbeta fram förslag som innebär att staten flyttar fram positionerna på skolans område. Ett av de viktigaste förslagen rör lärar- och skolledarprofessionerna, där staten ska reglera och finansiera strukturerad och kontinuerlig fortbildning inom ramen för ett professionsprogram. Det kan liknas vid en slags karriärstege för lärare och rektorer, säger Åsa Fahlén.

Skolkommissionen tillsattes 2015 efter det att OECD gjort en specialgranskning av den svenska skolan, som ett resultat av de kraftigt försämrade resultaten och sjunkande likvärdighet i de internationella undersökningarna.
Sedan de stora skolreformerna på 1990-talet har skolsystemet varit splittrat, där 290 kommuner och flera hundra fristående huvudmän dragit åt olika håll och haft olika prioriteringar och ambitioner med skolan. Att minska denna splittring har varit en hörnsten i kommissionens arbete.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55