Välkommen Peter!

– Vi i Lärarnas Riksförbund välkomnar Peter Fredriksson som i dag har utsetts till ny generaldirektör för Skolverket.

– Det är glädjande att Peter Fredrikson är lärare. Det är en tillgång. Han får nu ett viktigt uppdrag som förpliktigar, säger Lärarnas Riksförbund ordförande Åsa Fahlén.

Särskilt behöver Skolverkets nye generaldirektör se till att:

 

• Implementera nya skolreformer i nära dialog med professionen och med hänsyn till deras behov.


• Lyssna in och respektera professionens behov av friutrymme/autonomi och inte falla för frestelsen att detaljstyra allt, t.ex. undervisningen, pga. klåfingriga politiska direktiv

 

• Stå upp för vikten av kvalitet och nationell likvärdighet i skolan och att motverka skolsegregationen för att höja kunskapsresultaten


• Värna legitimations- och behörighetsreformen så att alla elever får möta välutbildade och behöriga lärare.


• Bygga förtroende och tillit med de yrkesverksamma i skolan och deras företrädare genom samarbete. Även viktigt att ha ett gott samarbete med de andra skolmyndigheterna, särskilt Skolinspektionen, så det inte blir osäkerhet i systemet.

– Svensk skola befinner sig i en spännande tid när vi kan bidra till att kraftsamla och lyfta landet. Vårt gemensamma mål är en skola som ger god och likvärdig undervisning för alla elever, avslutar Åsa Fahlén.