Regeringen tar första steget – nu måste även huvudmännen ta sitt ansvar

– Det är mycket glädjande att regeringen redan nu presenterar medel för att förverkliga Skolkommissionens förslag om ökad statlig finansiering av skolan, säger Sara Svanlund, 2:e vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Idag presenterade regeringen en tydlig resursförstärkning till skolan. 1,5 miljarder kommer att läggas in i höstbudgeten för år 2018. Pengarna kommer att styras dit behoven är som störst i syfte att förbättra likvärdigheten mellan olika skolor.

Närmar sig OECD-snittet
– Det är också ett första steg att återställa finansieringen för just undervisning så att den närmar sig OECD-snittet, säger Sara Svanlund.

Sverige har länge utmärkt sig negativt i internationella sammanhang när det gäller resursanvändningen i skolan. En förhållandevis liten andel av totalresursen, cirka hälften, går till undervisning, och en mycket liten andel av undervisningsresursen styrs sedan efter elevernas olika behov.

Behövs enighet om satsningar på skolan
– Det är nu av största vikt att politikerna visar enighet i satsningarna på skolan. Men när staten nu gör åtgärder, förutsätter det att även huvudmännen prioriterar mer av resurserna till just undervisning, säger Sara Svanlund.

Höstbudgeten kommer att presenteras i sin helhet i september. Att skolan kommer att vara en viktig del i regeringens satsningar har varit känt redan tidigare, då ekonomiska medel för skolan tidigare meddelats.

– Lärarnas Riksförbund ser som enda möjlighet att staten tar ett helhetsansvar för skolan, om likvärdigheten och kunskapsresultaten ska förbättras. Dagens avisering är mycket välkommen, men det räcker inte. Skolkommissionens förslag måste fullföljas, vilket vi förväntar oss när remisstiden för slutbetänkandet gått ut, säger Sara Svanlund.

Skolkommissionen presenterade sitt slutbetänkande den 20 april i år. Ett av huvudförslagen innebär att staten tar över en del av ansvaret för skolans finansiering genom att skjuta till extra resurser som ska användas kompensatoriskt, det vill säga efter elevernas behov och förutsättningar. Vissa huvudmän får mer och andra får mindre, beroende på hur elevsammansättningen i skolorna ser ut. Skolkommissionen lade fram ett helt paket av förslag som syftar till att höja kunskapsresultaten och förbättra likvärdigheten. Kommissionen redovisade också förslag på ett antal utredningar som behöver tillsättas.