Lärarbristen fortsatt stor

Lärarbristen fortsätter vara ett stort problem i svensk skola. Ny statistik från Arbetsförmedlingen som Lärarnas Riksförbund tagit fram visar att det under januari-maj 2017 månad utannonserades över 21 000 lediga tjänster som grundskolelärare. I Gotlands län har antalet utannonserade tjänster som grundskolelärare ökat med 52 procent jämfört med i fjol och i Stockholm har antalet ökat med 10 procent Några grupper är det större brist på än andra t.ex. lärare i moderna språk, matematik och speciallärare.

Uppdaterad

– Att komma tillrätta med lärarbristen borde vara den första punkten på alla politikers lista. Vi vet vad som behövs, säger Sara Svanlund, 2:e vice ordförande för  Lärarnas Riksförbund.

– Det krävs bättre arbetsvillkor i form av lägre arbetsbelastning och högre lön för att på kort sikt locka tillbaka dem som lämnat yrket och för att få fler att vilja bli. Varje kommun måste upprätta en plan för lärarförsörjningen där det tydligt framgår hur man ska möta behovet av legitimerade lärare, säger Sara Svanlund.

Med stora pensionsavgångar och alltfler elever som kommer till skolan. Med 70 000 nyanlända barn och ungdomar på flykt som kommit till Sverige ökar behovet av fler lärare än mer. De nya eleverna motsvarar två tredjedelar av en årskull. Enligt bedömningar från regeringen kan det saknas 60 000 lärare redan 2019. 

Lärarbristen påverkar hela samhället när frågan blir: Vem ska utbilda

framtidens sjuksköterskor, ingenjörer och elektriker om det inte finns lärare?

– Det är viktigt att förslagen som Skolkommissionen fört fram om skolans finansiering genomförs skyndsamt. Vi har också höga förväntningarna inför höstbudgeten med satsningar på lärarna. Men samtidigt måste också vi se fortsatta lokala lönesatsningar från huvudmännen, säger Sara Svanlund.*


Arbetsförmedlingens statistik är inte heltäckande, då alla lediga tjänster inte anmäls till Arbetsförmedlingen.

 För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55