Bra besked, men hur locka till sig lärarna?

– Det är ett välkommet besked att regeringen bygger ut kunskapslyftet under nästa år. Men hur ska vi kunna locka tillräckligt med lärare för att eleverna ska kunna få undervisning och en kvalitativ utbildning? Det frågar sig Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Publicerad

– Det är förstås mycket bra och välkomna reformer som stärker individers rätt till utbildning som regeringen presenterat i dag. Men det räcker inte enbart att öka antalet platser. För att satsningarna inom Kunskapslyftet ska lyckas krävs det att det är attraktivt att utbilda sig till lärare och studie- och yrkesvägledare, säger Åsa Fahlén.

– Det är bra regeringen fortsätter satsning på yrkesvux, det är en viktig utbildningsform. Om utbyggnaden ska ge en positiv effekt så måste den åtföljas av kraftfulla insatser på lön och arbetsvillkor för lärare och studie- och yrkesvägledare inom Komvux, säger Åsa Fahlén.
 

– Faktum är att inga lärare inom vuxenutbildningen har fått ta del av det statliga lärarlönelyftet. Regeringen måste därför arbeta för att få fler att vilja arbeta som lärare inom vuxenutbildningen och då finns inga enkla genvägar, säger Åsa Fahlén.

– Det är nu hög tid att staten och kommunerna skyndsamt enas om en gemensam kraftsamling vad gäller att öka resurser till undervisningen samt förbättra villkoren och statusen för dem som arbetar inom denna skolform, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55