Fler elever misslyckas med att komma in på gymnasiet

Idag presenterade Skolverket sin betygsstatistik från förra läsåret. Den visar på att andelen elever som inte klarar att bli behöriga till gymnasieskolan fortsätter att öka.

Uppdaterad

–  Det är under all kritik att utslagningen redan vid så tidig ålder får fortgå och till och med öka. Resultaten visar återigen behovet av att tydligt styra resurserna dit de bäst behövs. Det måste finnas möjlighet till stödinsatser tidigt i grundskolan. Om inte lärarna har möjlighet att sätta in stödet när det behövs så kommer det aldrig gå att vända utvecklingen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén

Skolverkets siffror visar också att föräldrarnas bakgrund spelar en stor roll för vilka elever som lyckas bli behöriga till gymnasieskolan.

–  Det är ett stort misslyckande att inte skolan bättre kan kompensera för elevernas bakgrund. De förslag till en mer likvärdig skola som Skolkommissionen har lagt, och som regeringen delvis ställt sig bakom, måste nu genomföras skyndsamt och i sin helhet. Lärarna måste ha rätt förutsättningar annars lyckas vi aldrig bekämpa effekterna av det sociala arvet, säger Åsa Fahlén.
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55