Drygt 200 fler lärare till Norrbotten om bara tre år

Skolkommissionen föreslog ett tillskott om 6 miljarder kronor till undervisning och elevhälsa med en rättvis fördelningsprofil så att de som har det största behovet får ett större tillskott. Regeringen har i sin budget ställt sig bakom detta förslag och förslaget tycks inte möta stort motstånd i riksdagen. Lärarnas Riksförbund har nu beräknat vad det skulle innebära på lokal nivå.

Publicerad

- Det är mycket glädjande att vi nu kan se vad Skolkommissionens förslag i realiteten innebär för skolan. Med politisk enighet om att staten ska ta ett fastare grepp över svensk skola så finns äntligen förutsättningarna att vända utvecklingen och stärka likvärdigheten, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbund beräknar att det skulle motsvara ett tillskott av 10 000 lärartjänster på nationell nivå.

- Nu gäller det att se till att de ökade resurserna till undervisning och elevhälsa verkligen når ut till de enskilda skolorna på ett sätt som stärker likvärdigheten. Vi måste nu noggrant bevaka så inte kommunerna försöker spara på de egna ansträngningarna då riskerar de ökade resurserna att istället försvinna ner i kommunernas svarta hål. Det får inte ske, avslutar Åsa Fahlén.

Här redovisas regeringens budgetförslag i form av resurstillskott. Enligt Skolkommissionens förslag till hur dessa resurser bör fördelas, skulle det motsvara 206 lärartjänster för Norrbotten, se fliken för Norrbottens län i Excelfilen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55