Politisk populism får inte stoppa viktiga skolreformer

Lärarnas Riksförbunds nya granskning av Skolinspektionens tillsynsrapporter visar att det krävs mer resurser till skolor i utsatta områden. – Efter 8 år av alliansregering och snart 4 år av rödgrönt styre förväntar sig lärarkåren mer. Det grundläggande problemet med bristande likvärdighet i svensk skola kvarstår och ökar. Minsta gemensamma nämnare att komma överens om är Skolkommissionens förslag, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlen.

Publicerad

Den bifogade sammanställning som Lärarnas Riksförbund gjort av Skolinspektionens tillsynsrapporter visar att skolor i utsatta områden utsätts för en hård press.

Vid flera skolor i materialet framträder en bild av hur de stora undervisnings- och stöd- behoven i klasserna leder till en situation där läraren inte räcker till. Det är inte ovanligt att elever får vänta en halvtimme på hjälp från läraren. Klasserna är stora, många elever är nyanlända och de enskilda behoven varierar, men är inte sällan omfattande. Det är tydligt att brister i stöd till enskilda elever försämrar studieron. Ett stort problem är svårigheterna att rekrytera lärare och speciallärare till problemutsatta skolor. Detta i sin tur förstärker problemen på skolan, vilket gör rekrytering än svårare.

– Det är en bedrövlig utveckling som kräver att politikerna tar gemensamma krafttag och förenas i arbetet mot klyftorna. Dels behövs det en nationell modell för en resursfördelning utifrån socioekonomiska förhållanden. Men man måste också använda resurserna på ett sätt som gör att erfarna lärare är beredda att anta utmaningarna. Det är fullständigt oacceptabelt att skolorna med de svåraste förutsättningarna i så hög grad använder personal i undervisningen som inte ens är behöriga lärare säger Åsa Fahlén.

Ikväll sänder SVT Opinion en debatt mellan Gustav Fridolin och Jan Björklund där frågan om skolor med tuffa förutsättningar debatteras.

– Visst kan det vara nödvändigt att stänga skolor och bussa eleverna till andra skolor som i Örebro, eller slå samman skolor som i Nyköping. Men utgångspunkten måste vara att i första hand ge skolor rättvisa och likvärdiga förutsättningar. Ett första steg i den riktningen är de förslag om en starkare statlig styrning som lärare och forskare arbetade fram inom ramen för Skolkommissionen. De förslagen måste genomföras, säger Åsa Fahlén.

– Nu finns chansen att visa att svensk politik förmår att leverera långsiktiga lösningar på skolområdet. Låt nu inte en förödande politisk populism stoppa viktiga skolreformer. Jag vill uppmana Fridolin och Björklund att ikväll besinna sitt ansvar så att lärare och elever inte lämnas i sticket, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55