Bra strategi, men var finns resurserna?

Regeringen har fattat beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan.  – Det är i huvudsak en bra strategi. Men frågan jag ställer mig är: Var finns pengarna för genomförandet? säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.  

Publicerad

– Det är på det hela taget en mycket bra strategi som sätter fingret på det viktigaste – det vill säga likvärdigheten, arbetsmiljön och forskningen. Nu är jag lite nyfiken på hur detta tas emot? Det gäller att se till att huvudmännen genomför denna strategi. För att detta ska kunna efterlevas i varje klass, i varje skola, behövs det resurser, understryker Åsa Fahlén. 

Digitaliseringsstrategin är indelad i tre fokusområden:

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
Under detta område återfinns mål om digital kompetens för både elever, lärare och skolledare. Det ska gälla alla och det är en fråga om likvärdighet.

2. Likvärdig tillgång och användning
Regeringen sätter ingen tidsram för hur lång tid det får ta tills alla elever i grund- respektive gymnasieskolan har varsin dator. Här hade vi önskat en tydlig tidsplan. Dock påtalar man vikten av att ha ”god tillgång till digitala verktyg”, samt att elever förväntas kunna använda dessa, av skolan betalade digitala verktyg, även vid studier och läxläsning utanför skolan.

De andra tre delmålen rör hur tekniken ska fungera och, inte minst, att den ska fungera. Regeringen skriver: ”Tekniken får inte utgöra ett hinder för en god utbildning.” 

3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Under det tredje fokusområdet nämns behovet av mer forskning inom området samt att det är viktigt att följa hur den digitala kompetensen hos alla i skolväsendet utvecklas.

– Det är bra och viktigt att regeringen lyfter behovet av en fungerande digital arbetsmiljö för både elever och lärare. Man påpekar att ”Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och hur digitala verktyg ska användas för att stärka lärandet, och när de inte ska användas.” Detta synsätt där läraren är den pedagogiska ledaren i klassrummet är välkommet, säger Åsa Fahlén.

– Men finns det pengar avsatt till allt detta, som verkligen inte är billiga investeringar? Det kommer att behövas mycket fortbildning och utbildning. Mycket inköp av hårdvara, mjukvara, digitala läromedel och teknisk support. Det behövs också pedagogisk support och allt detta kostar pengar, säger Åsa Fahlen, ordförande i Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55