Nytt avtal med Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

– Ska arbetsgivare klara sig i kampen om tillgång på legitimerade och yrkesskickliga lärare på kort och lång sikt, räcker det inte med en nödvändig, fortsatt, uppvärdering av lärarlöner. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen måste också hanteras bättre. Det ger detta avtal förutsättningar för, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. 

Publicerad

”Friskoleavtalet” är det till omfånget största läraravtalet på den privata sektorn. Almega är knutet till Svenskt Näringsliv och organiserar ett antal arbetsgivarförbund inom tjänstesektorn. Almega Tjänsteföretagen är ett av dessa arbetsgivarförbund och tecknar i sin tur ett stort antal olika branschavtal. Avtalet för fristående skolor och förskolor tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

– Det är bra att vi får avtalet med Almega på plats och kan fortsätta fokusera på arbetet med att uppvärdera lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas löner och arbetsvillkor, säger Åsa Fahlén.

Arbetsgivarna måste klara konkurrensen och säkra lärarförsörjningen

– Vi måste locka människor till läraryrket och då gäller det att skapa arbetsförhållanden som minskar på stressen och ger förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv. Förutom satsningar på löner behöver vi se satsningar på bättre arbetsvillkor så att vi får mer tid för varje elev och möjlighet att utveckla kvalitén i undervisningen, säger Åsa Fahlén.

Här är några av nyheterna i avtalet:

  • Nytt löneavtal med tydligare skrivningar kring lönekriterier, mål-, resultat-, och lönesamtal. Central konsultation kan begäras av lokal part.

    Enligt förhandlingsordningen ska parterna belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad. Utvärdering av löneprocessen inklusive utfall ska ske såväl lokalt som centralt.

  • Statistikavtal ska vara på plats den 1 juni 2019. Detta är viktigt för att kunna utvärdera och följa upp ett avtal utan centralt angivet utrymme.

  • Parterna är ense om att ta fram riktlinjer för lokala samverkansavtal, och exempel på hur sådana kan se ut. Parterna ska även diskutera förutsättningarna för förtroendevaldas arbete. Arbetet ska vara färdigt senast 1 juni 2018.

  • Partsgemensamma utbildningar om avtalets innehåll, lokal lönebildning med stödmaterial till de lokala parterna, samt om hälsofrämjande arbete.

Avtalsperioden är

1 september 2017-31 augusti 2020.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55