Nytt avtal med KFS

– Det är bra att vi fått avtalet med KFS på plats. Det ger förutsättningar för att uppvärdera lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas löner och arbetsvillkor, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Uppdaterad

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har slutit ett nytt avtal med KFS.

Arbetsgivarorganisationen KFS organiserar ”kommunnära” arbetsgivare som driver verksamhet i bolagsform. Ett av branschavtalen med KFS tecknas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Utbildningsavtalet. Inom detta område finns ett femtiotal företag som driver fristående skolor.

Arbetsgivarna måste klara konkurrensen och säkra lärarförsörjningen

– Vi måste locka människor till läraryrket och då gäller det att skapa arbetsförhållanden som minskar på stressen och ger förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv. Förutom satsningar på löner behöver vi se satsningar på bättre arbetsvillkor så att vi får mer tid för varje elev och möjlighet att utveckla kvalitén i undervisningen, säger Åsa Fahlén.

– Ska arbetsgivare klara sig i kampen om tillgång på legitimerade och yrkesskickliga lärare på kort och lång sikt, räcker det inte med en nödvändig, fortsatt, uppvärdering av lärarlöner, säger Åsa Fahlén.

Här är några av nyheterna i avtalet:

  • Antalet dagar med föräldrapenningtillägg har ökat från 150 till 180
  • Kvalifikationsregeln för föräldrapenningtillägget får en för vår del, mer förmånlig skrivning.
  • En ny anställningsform har tillkommit för lärare med lärarexamen som sökt men ännu inte erhållit sin lärarlegitimation
  • Partsgemensamma seminarier om lärares arbetstid och arbetsbelastning ska anordnas under avtalsperioden
  • Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram verktyg eller aktiviteter för KFS medlemsföretag med syftet att främja en god psykosocial arbetsmiljö och skapa friska och hälsosamma arbetsplatser.

Avtalsperioden är 1 oktober 2017-30 september 2020.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55