Sveriges elever lite bättre på samarbete

I en ny studie utifrån resultaten av PISA 2015 undersöks elevernas förmåga att samarbeta med andra. Resultaten visar att Sverige presterar strax över OECD-genomsnittet.

Publicerad

– Det är självfallet glädjande att Sveriges elever presterar något bättre än OECD-snittet, det gjorde vi ju inte i mätningen av problemlösning i PISA 2012, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Undersökningen visar att Sverige och Finland är de länder där skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor är som störst.

– Jag tror att det här pekar på något vi måste jobba mer med i Sverige. I problemlösningsstudien från 2012 fanns det inga resultatskillnader mellan pojkar och flickor, men i denna studie är skillnaderna bland de största inom hela OECD. Det är ett förhållande som vi måste ta på största allvar, säger Åsa Fahlén.

Undersökningen visar också att när analysen tar hänsyn till elevernas bakgrund så presterar svenska elever i genomsnitt något bättre, samtidigt som nyanlända elever underpresterar.

– Den här undersökningen visar att vi måste stärka förutsättningarna för nyanlända elever. Det kan till exempel handla om att de behöver mer undervisningstid med handledning på sitt modersmål. Det är nu dags att vi tar ett nationellt ansvar för att styra skolans resurser på ett sätt som ger mer likvärdiga förutsättningar. Att vi helt enkelt riktar mer resurser till elever med större behov. Ett första steg är att genomföra Skolkommissionens förslag med viktade resursförstärkningar, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55