Viktigt besked gällande ensamkommande

– Vi har efterfrågat tydliga riktlinjer från regeringen och välkomnar därmed dagens besked om att ensamkommande som påbörjat sin utbildning får en ny möjlighet att få tillfälliga uppehållstillstånd, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Uppdaterad

– Jag är också lättad i dag, inte bara för de elever som får en möjlighet att få tillfälliga uppehållstillstånd, utan även för de lärare som tvingats arbeta med hotet att elever ska utvisas. Det har varit en orimlig ordning att lärare tvingats avgöra sina elevers öde i asylprocessen. Det var helt i strid med våra yrkesetiska principer, säger Åsa Fahlén.

Nu kräver Lärarnas Riksförbund att skolhuvudmännen kompenseras finansiellt för att lärare samt studie- och yrkesvägledare som redan har en mycket ansträngd arbetssituation ska kunna klara sitt uppdrag, vare sig det sker inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55