Förstärk studie- och yrkesvägledningen

Idag beslutade regeringen att tillsätta en utredning om studie- och yrkesvägledning. Den är efterfrågad av Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

– Det är mycket glädjande att regeringen nu går Lärarnas Riksförbund till mötes och vill utreda studie- och yrkesvägledningen för att utveckla den. Syftet måste vara att kraftigt förstärka verksamheten, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Det är stora brister i hur studie- och yrkesvägledningen fungerar. Skolverket har visat på avsevärda skillnader i hur många elever studie- och yrkesvägledare ansvarar för. Friskolorna sticker ut med klart fler elever per studie- och yrkesvägledare.

 – Det finns skräckexempel där en enda studie- och yrkesvägledare ansvarar för 1200 elever. En fullständigt orimlig ordning. Nu måste utredningen lägga förslag som garanterar alla elever rätt till en likvärdig studie- och yrkesvägledning, säger Åsa Fahlén.

Det saknas idag tydliga mål och planer för verksamheten. Resultat följs inte upp och utvärderas och olika huvudmän satsar olika mycket.

 – Vägledning måste föras in på schemat och löpa som en tråd genom elevernas hela utbildningstid. Dessutom måste skollagen ändras så att de som kan anställs för vägledning endast är personer med en Studie- och yrkesvägledarexamen, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55