Svenska fjärdeklassare bättre i läsning

Resultaten i den senaste läsfärdighetsundersökning presenterades idag. Den internationella undersökningen visar att svenska fjärdeklassare förbättrat sina resultat avsevärt. De svenska eleverna är tillbaka på den höga nivå som existerade vid den första PIRLS-undersökningen från 2001.

Publicerad

– Jag är väldigt glad att de svenska resultaten förbättrats. Det betyder att den breda samhälleliga diskussionen om läsningens betydelse har lett till att lärare i högre utsträckning fått fokusera på läraruppdraget. Samtalen om betydelsen av läs- och skrivinlärning och betydelsen av tidiga insatser har gett ett annat fokus. Lärarna på lågstadiet har gjort ett jobb med god kvalitet. Det är också mycket uppmuntrande att resultaten gäller alla elever oavsett bakgrund, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

År 2001 låg Sverige i topp i PIRLS-undersökningen, men därefter försämrades resultaten. I den förra undersökningen från 2011 hade de svenska fjärdeklassarna en läsnivå som låg på genomsnittet bland de 50 deltagande länderna. Med dagens undersökning ligger Sverige åter de bäst presterande länderna.

PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Studien genomfördes våren 2016 och de analyserade resultaten presenterades idag. PIRLS beskriver elevernas läsförmåga och deras attityder till läsning. Studien försöker också förklara och förstå trender och skillnader mellan olika länder när det gäller läsförmåga.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55