Sverige kan möta framtiden som ledande kunskapsnation!

Idag offentliggör Lärarnas Samverkansråd, där både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår sitt gemensamma yrkande inför förhandlingarna om ett nytt avtal för över 200 000 lärare. För att skolan ska kunna klara sin samhällsviktiga roll, så krävs ett avtal som bygger på en särskild prioritering av läraryrket. Det är innebörden av det yrkande vi överlämnat till Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad

Sveriges framtid byggs i skolan. En resursstark förskola och skola, med behöriga och legitimerade förskollärare, lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare ökar kvaliteten i allas skolgång och är en förutsättning för att skolan ska kunna verka kompensatoriskt. Ska detta lyckas är tillgången på behöriga,legitimerade lärare helt avgörande.

–Lärarbristen är akut. Största anledningen är att det inte lönar sig att utbilda sig till lärare. Vi lärare måste värderas högre, lärarlönerna måste bli mer konkurrenskraftiga och bättre motsvara utbildningens längd och det ansvar vi med stolthet tar. Sverige har inte råd att bortse från skolans och läraryrkets avgörande betydelse för elevers och samhällets utveckling, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Lärares arbetstid tar slut långt innan arbetsuppgifterna. Sammantaget leder det till att lärare springer snabbare för att inte eleverna ska bli lidande. Det håller inte långsiktigt och syns i såväl sjukskrivningstal som karriärbyten där lärare väljer att lämna yrket.

–Vi lärare vill ha förutsättningar att bedriva en kvalitativ undervisning. Den höga arbetsbelastningen drabbar ytterst eleverna när det inte finns tillräcklig tid till för- och efterarbete av lektionerna. Nu måste arbetsbelastningen ner så att sjukskrivningarna och flykten från läraryrket hejdas, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

För att lärare ska kunna fullgöra sitt professionella uppdrag och möta samhällets behov så måste ett nytt avtal ge landets lärare bättre lönevillkor och arbetsförutsättningar för ökad attraktivitet, utveckling och bättre resultat.

Lärarförbundet För kontakt var god ring pressjouren: 08-737 69 02

Lärarnas Riksförbund För kontakt var god ring Håkan Carlsson: 073 - 438 92 57


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55