Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens förslag om vinstbegränsning

Idag presenterade regeringen en lagrådsremiss om vinstbegränsning i skolföretag utifrån utredningen Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78.

Publicerad

– Skolans resurser bör gå till det de är avsedda för. Det är därför helt orimligt att skattepengar som är avsedda för skolan används till vinstutdelning genom att friskolorna snålar in på lärare och lärarlöner. Det är fullständigt oacceptabelt, säger Åsa Fahlén ordförande Lärarnas Riksförbund.

– Jag kan se att det ligger ett konstruktivt arbete bakom de förslag som regeringen nu presenterat. Föräldrarna och elevernas fria val av skola finns kvar samtidigt som skattepengarna används till det som de ska, säger Åsa Fahlén.

– Ett nytt system för finansiering och fördelning av skolans resurser måste snarast införas i enlighet med Skolkommissionens förslag för att likvärdiga villkor ska uppnås, säger Åsa Fahlén ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Många bedömare pekar på att risken är stor att regeringens förslag nu faller i riksdagen.

– Jag förutsätter nu att det politiska systemet förmår samla sig och komma till rätta med detta och att vi därefter istället kan få en diskussion om hur vi ska åstadkomma likvärdiga villkor och bättre kunskapsresultat i skolan. Genom ett nytt system för resursfördelning kommer vi åt orättvisorna så den frågan måste politiken nu ägna all kraft åt, säger Åsa Fahlén ordförande i Lärarnas Riksförbund.

  

  


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55