Satsa på de främmande språken

Andelen elever som läser andra främmande språk än engelska i skolan har minskat och elevernas valmöjligheter har inskränkts. Kristianstad kommun beslöt nyligen att helt avveckla franskan i kommunens skolor.

Publicerad

– Sverige är ett litet exportberoende land, vår möjlighet i konkurrensen är att ha goda kunskaper och då är språkförmågan helt avgörande. Jag blev därför både häpen och förskräckt när jag hörde att Kristianstads kommun tänkt sig att helt avveckla franskan som ett alternativ i grundskolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

EU har en språkpolitik där man trycker på att det är bra att kunna två språk förutom modersmålet. Många länder har redan infört två obligatoriska främmande språk.

– Det finns ingen anledning att Sverige skiljer ut sig på denna punkt. De övriga främmande språkens ställning kommer snarare att stärkas när Storbritannien lämnar EU, säger Åsa Fahlén.

Lärarbristen inom moderna språk är mycket alarmerande och kommer att förvärras ytterligare.

– De främmande språken i skolan är nu inne i en negativ spiral. Antalet elever som läser språk minskar och det minskar också intresset för att bli språklärare. Den trenden måste brytas genom att de främmande språken blir obligatoriska och språklärarnas villkor och löner förbättras, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55