Allt fler väljer Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund har en stadig tillväxt och är nu över 90 000 medlemmar. – Det är glädjande att vi fortsätter att växa och att allt fler behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare väljer oss, säger förbundsordförande Åsa Fahlén. 

Publicerad

Idag redovisas Sacos medlemssiffror som visar på en ökning, och även Lärarnas Riksförbund fortsätter att växa. Den 31 december 2017 hade förbundet 90 434 medlemmar.

En stadigt positiv medlemsutveckling
– Med undantag för det år då riksdag och regering beslutade öka avgiften till arbetslöshetskassan, har vi haft stadigt ökande medlemstal sedan förbundet bildades 1884. Det är glädjande och visar att vi har stort förtroende bland Sveriges lärare, säger Åsa Fahlén.

– Att allt fler väljer vårt förbund är ett tydligt uttryck för att vi förmår tränga fram i samhällsdebatten och driva de frågor som engagerar lärarna, såsom bättre löner och villkor för lärare och ökat statligt ansvar för skolan, säger Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbund är ett professionsförbund – näst störst inom Sacofederationen – med över 300 kommunföreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm. För den som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare finns en studerandeförening som är representerad på alla studieorter.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55