Viktigt resurstillskott för skolan

Regeringen presenterar idag hur statsbidraget för ökad likvärdighet som Skolkommissionen tidigare föreslagit, ska regleras. – Det är ett mycket välkommet resurstillskott till framförallt de huvudmän som har de tuffaste förutsättningarna, säger Åsa Fahlen, ordförande för Lärarnas Riksförbund.  

Publicerad

Nu är det klart att de totalt 6 miljarder kronor i öronmärkta statliga medel för undervisning och elevhälsa fram till 2020, som regeringen beslutat om ska administreras av Skolverket. Skolhuvudmännen får ansöka om en tilldelad ram och därmed skriva under på att inte sänka sina egna kostnader för undervisning och elevhälsa.

Socioekonomisk fördelning viktigt
– För Lärarnas Riksförbund är det av mycket stor betydelse att resurserna fördelas enligt det socioekonomiska index som Statistiska Centralbyrån räknat fram åt Skolkommissionen. Vi ser gärna att indexet också användas när resurser fördelas ut till skolenheterna, säger Åsa Fahlen.

Fler steg kan bli nödvändiga
– Skulle det sedan visa sig att detta steg i förändringen av skolans finansiering inte räcker för att förbättra resultaten och likvärdigheten, måste staten vara beredd att gå ett steg längre. Det kan bli nödvändigt att införa ett statligt sektorsbidrag för undervisning och elevhälsa, säger Åsa Fahlen.

 

Läs Åsa Fahléns debattartikel i Aftonbladet: ”Bra – men pengarna måste fördelas rätt” Länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55