Liberalerna lyfter lärarlöner

Idag går Jan Björklund ut med ett skarpt löfte om fortsatt höjda lärarlöner. Satsningen innebär totalt sett 4 miljarder per år i statligt tillskott.

Publicerad

– Det är utmärkt att Liberalerna nu med konkreta förslag bidrar till att frågan om höjda lärarlöner hamnar på den politiska agendan. Ska Sverige klara en allt hårdare internationell konkurrens måste vi återigen bli en ledande kunskapsnation. Då behövs det lärare. All kraft måste läggas på att vända utvecklingen så att fler kan förmås att stanna i läraryrket och fler lockas att utbilda sig till lärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Liberalerna ställer sig också bakom Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och föreslår att det årligen avsätts en miljard för att genomföra det.

– Det är dock alldeles nödvändigt att de liberala förslagen integreras i ett sådant program och att det också ges utrymme för generella löneökningar för lärare. Men detta är inte nog utan arbetet för att minska arbetsbelastningen för lärare är också ett arbete som måste fortsätta för att yrket ska återfå den status det förtjänar, säger Åsa Fahlén.

Mot bakgrund av den allt mer alarmerande lärarbristen räknar Lärarnas Riksförbund med stor politiskt uppslutning för att vända lärarbristen och höja läraryrkets status.

– Nu förutsätter jag att Jan Björklund får gehör för sina förslag från övriga borgerliga partier. Det är alltså med stort intresse jag ser fram mot Alliansens skuggbudget. Men Liberalernas utspel sätter också ribban för de rödgröna partierna, så jag räknar med att de kommer att matcha de liberala förslagen till höjda lärarlöner allra senast i sina respektive valmanifest. Jag vill också framhålla att det glädjande nog nu tycks finnas en bred uppslutning kring ett professionsprogram för lärare, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55