Fuska inte med undervisningstiden

En ny rapport från Skolinspektionen visar att eleverna i gymnasieskolan inte alltid får den undervisning de har rätt till. På en majoritet av de granskade skolorna påstår Skolinspektionen att det finns en betydande risk för att eleverna inte får tillräcklig undervisningstid. Skolinspektionen pekar på ett problem som är välkänt. I Lärarnas Riksförbunds undersökning från 2016 svarade 8 av 10 gymnasielärare att de hade en 100-poängskurs som motsvarade färre än 80 timmar.  

– Det är alldeles uppenbart att såväl kommuner som friskolor inte ger den undervisningstid som eleverna har rätt till. Det blir istället en besparing som bidrar till en arbetsmiljö som präglas av stress, otrivsel och vars yttersta konsekvens är psykisk ohälsa både bland elever och lärare. Tillräcklig undervisningstid är skolans viktigaste framgångsfaktor och lärarlösa lektioner är en dumsnålhet som allvarligt äventyrar elevernas rätt till likvärdighet, säger Åsa Fahlén ordförande Lärarnas Riksförbund.

Syftet med att avskaffa kopplingen mellan gymnasiepoäng och undervisningstimme var att mer tid skulle läggas ut i de ämnen och kurser där eleverna hade stora undervisningsbehov och eventuellt mindre i andra.

– Förhoppningarna på den frihet som gymnasieskolorna fick har kraschlandat. Nu måste vi återigen få en tydlig timplan för gymnasieskolan, med minsta antal undervisningstimmar per kurs. Fusk i skolan är inte mer acceptabelt för att det kommer från huvudmännens sida, tvärtom! avslutar Åsa Fahlén.