Björn Ranelid Priset 2018

Tillsammans med författaren Björn Ranelid har Lärarnas Riksförbund bjudit in till en uppsatsutmaning, som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. Temat är integration av unga. Idag, på Björn Ranelids födelsedag, tillkännages pristagarna.

– Integrationen av unga, det är vår tids stora utmaning. Ungefär 30 miljoner barn beräknas vara på flykt i dag. Många av dem har kommit till Sverige, vilket skapat spänningar. Det är viktigt att människors tankar och drömmar, rädslor och förhoppningar formuleras och sprids, säger Björn Ranelid.

Deltagarna har uppmanats att skriva om vilka erfarenheter, tankar och känslor de har kring skolans betydelse och roll för ett välfungerande Sverige där alla får möjlighet att vara med.

– Ordet är mäktigare än allt annat och möjligheterna är oändliga. Jag gläds åt att så många bidrag visat på mod och egensinne, säger Björn Ranelid.

Priserna delas ut i fyra klasser: SFI/Vux; Grundsärskola; Grundskolans senare år; Grundskolans tidigare år. Pristagarna följer nedan.

Grundskolans tidigare år:

”Bildning har ett egenvärde, bortsett från nyttan.”

Adam Chaudry, 6A

Lärare Josefin Otterdahl

Ellen Keyskolan, Göteborg 031-365 00 00 

Grundskolans senare år:

”Skolan är ett andra hem, en extra famn, en plats att växa och utvecklas på.”

Smilla Skog, åk 9

Lärare Philip Salén

Montessoriskolan Casa, Göteborg, 031-40 90 91

Grundsärskola:

”Om jag skulle få en ny elev skulle jag säga välkommen.”
Sara Hägglund, åk 7,

Lärare Anna-Lena Grundström

Grundsärskolan på Ängetskolan, Örnsköldsvik, 0660 - 26 52 75

SFI/Vux:

”Skolan är som en väg och vi vandrar på den vägen.”

Soliman Al Hammoud

Lärare Elisabet Järlstam

Lärcentrum Masugnen, Lindesberg, 0581-816 00

De vinnande bidragen belönas med 2500 kr till elever och 2500 kr till läraren. Juryn har bestått av Björn Ranelid och Lärarnas Riksförbuds ordförande Åsa Fahlén, samt ledamöterna i Lärarnas Riksförbunds Forum för svenska.

Priserna kommer delas ut under bokmässan i Göteborg.