Väljarna om Liberalernas skolpolitik – skolan viktigaste frågan

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att skolan fortsatt är en av valets viktigaste frågor. Den kan få väljare att byta parti. För Liberalerna är skolan den viktigaste fråga och de vill bland annat se ett statligt ansvar för skolan.

Publicerad

– Likt tidigare valår är skolan fortsatt en mycket viktig fråga för väljarna. Vår undersökning visar att det finns potentiellt 2,5 miljoner röster att vinna på en bra skolpolitik! Det är egentligen inte konstigt, det är ju i skolan vi kan förbereda kommande generationer för den framtid vi inte vet så mycket om, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Skolan viktigaste frågan
Liberalerna är det parti vars väljare i störst utsträckning anser att det egna partiet har den bästa skolpolitiken. Så många som 76 procent av de tillfrågade L-väljarna uppger att det egna partiet är bäst. Men Liberalerna är också det parti som har störst stöd för sin skolpolitik hos andra väljargrupper än sina egna. Mellan var femte och var sjätte alliansväljare tycker att Liberalerna har den bästa skolpolitiken och nästan var tionde socialdemokratisk väljare likaså.

Därmed har inget annat parti ett motsvarande stöd över blockgränserna som Liberalerna. Men vår undersökning visar också att nästan 40 procent av de möjliga L-väljarna är beredda att rösta på ett annat parti om det partiet skulle ha bättre skolpolitik. Det visar att skolfrågan har stor betydelse för just Liberala väljare.

Liberalernas väljare tycker vinst ska kunna tas ut
En fråga där L-väljarna är tydliga är den om statens ansvar. 6 av 10 L-väljare anser att staten bör ta över ansvaret för de skolor som idag är kommunala. L-väljarna prioriterar också det fria skolvalet högre än andra väljargrupper. Liberalerna är det enda partiet där en majoritet av väljarna anser att fristående skolor ska kunna ta ut vinst.

Staten måsta kliva in och ta ansvaret
– Lärarnas Riksförbund och väljarna är överens – staten måste kliva in och ta ansvar för skolan! Vi kämpar för att det ska finnas rätt förutsättningar att nå alla elever. Det handlar om att få mer tid för varje elev, att värna tiden för de centrala delarna i lärarnas arbete – undervisningen! Det handlar också om att kunna ge varje elev det stöd eleven behöver för att nå skolans högt ställda mål, säger Åsa Fahlén.


 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55