Avgörande förslag för svensk skola

Idag överlämnade den statliga utredaren Kerstin Hultgren sin utredning om en statlig regional skolmyndighetsorganisation till regeringen. Utredningsuppdraget är ett resultat av Skolkommissionens arbete, där skolans intressenter kommit överens om nödvändiga åtgärder för att skolsystemet ska kunna fungera bättre.

Utredningen innehåller en rad viktiga förslag som har stor potential att förbättra skolan. Utöver att inrätta en ny statlig regional nivå för skolan, med en samlande myndighet, föreslås också ett så kallat professionsinstitut som bland annat ska ansvara för det tidigare föreslagna professionsprogrammet för lärare och rektorer.

– Det är av mycket stor betydelse att Hultgrens utredning snabbt remitteras så att huvuddelen av förslagen har chans att bli politik inom en snar framtid, precis som Skolkommissionen tänkt. Detta är en av mandatperiodens viktigaste utredningar och förslagen är en förutsättning för att staten ska kunna ta det nationella ansvar för skolan som krävs, även om huvudmannaskapet skulle förbli kommunalt, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Utredningen föreslår att två nya myndigheter inrättas, Skolmyndigheten och Institutet för professioner, och att huvuddelen av befintliga myndigheter läggs ner. Skolmyndigheten ska ha i uppdrag att arbeta med tillsyn, stöd till förbättringsåtgärder, specialpedagogiskt stöd, styrdokument och prov, uppföljning och utvärdering, hantering av statsbidrag, samt godkännande och rätt till bidrag till enskilda huvudmän.

– Detta är viktiga uppgifter som behöver hanteras på ett mer lämpligt sätt, något Lärarnas Riksförbund påtalat länge. Med ett regionalt statligt ansvar kommer huvudmännens möjlighet att bedriva en likvärdig skola av hög kvalitet att stärkas avsevärt. Det innebär att denna utredning är av största vikt för framtida kunskapsprestationer!