Kristdemokraternas väljare är mot vinster i skolan

Idag talar Ebba Busch-Thor under Järvaveckan. De kristdemokratiska sympatisörerna är kritiska till vinster i skolan. Partiet har också ett svagt stöd för sin skolpolitik. – För Kristdemokraternas del har partiet all anledning att vara mycket tydligare i sin skolpolitik. Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att skolan fortsatt är en av valets viktigaste frågor. Den kan få väljare att byta parti.

– Likt tidigare valår är skolan fortsatt en mycket viktig fråga för väljarna. Det är egentligen inte konstigt, det är ju i skolan vi kan förbereda kommande generationer för den framtid vi inte vet så mycket om, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Mycket svagt stöd för partiets skolpolitik
Vår undersökning visar att endast 2 av 10 KD-väljare anser att det egna partiet är bäst i skolfrågor. Kristdemokraterna är därmed det parti som har det svagaste stödet bland sina egna väljare för den egna skolpolitiken. Var fjärde KD-väljare är beredda att rösta på ett annat parti om det partiet skulle ha bättre skolpolitik. Samtidigt är Kristdemokraterna det parti vars väljare i störst utsträckning uppger att de inte vet vilket parti som har den bästa skolpolitiken. Kristdemokraterna har all anledningar att vara mycket tydligare i sin skolpolitik.

KD-väljare minst positiva till fria skolvalet
Av Allianspartierna är KD det parti som är minst positiv till det fria skolvalet. Vad gäller skolans styrning och finansiering instämmer 6 av 10 i påståendet att staten bör ta över ansvaret för de skolor som idag är kommunala.

Staten måsta kliva in och ta ansvaret
– Lärarnas Riksförbund och väljarna är överens – staten måste kliva in och ta ansvar för skolan! Vi kämpar för att det ska finnas rätt förutsättningar att nå alla elever. Det handlar om att få mer tid för varje elev, att värna tiden för de centrala delarna i lärarnas arbete – undervisningen! Det handlar också om att kunna ge varje elev det stöd eleven behöver för att nå skolans högt ställda mål. säger Åsa Fahlén.

 

Läs hela undersökningen "Skolan, valet och väljarnas värderingar":
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/skolanvaletochvaljarnasvarderingar.5.4b795051163bfd3de5a6df18.html Länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55