Sverigedemokraternas väljare vill inte se vinstuttag i skolan

På Sverigedemokraternas dag i Järvaveckan talar Jimmy Åkesson. Dagens tema är delaktighet och valdeltagande. För partiets väljare är dock skolfrågan, som har stark koppling till dagens tema, lågt värderad.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att skolan fortsatt är en av valets viktigaste frågor.

Svagt stöd bland egna väljare för partiets skolpolitik
Sverigedemokraterna har svagt stöd bland de egna väljarna för den egna skolpolitiken. En stor andel SD-väljarna uppger att de inte vet vilket parti de tycker är bäst i skolfrågor. Detta samtidigt som endast 2 av 10 är beredda att byta parti för skolfrågan. En rimlig slutsats är att skolfrågan tyvärr inte är viktig för SD:s väljare.

SD-väljare är negativa till vinst i friskolor
En fråga där Sverigedemokraternas väljare är mycket tydliga är den om vinster i friskolor. Mer än 6 av 10 SD-väljare är negativa till vinst. Stödet för statlig skola är också starkt.

– Det är uppenbart att Sverigedemokraterna är beredda att köra över sina väljare i frågan om vinstbegränsning i skolan. Istället borde partiet gå i takt med den allmänna opinionen, och i synnerhet med sina väljare, som vill se en vinstbegränsning, säger Åsa Fahlén.

 

Läs hela undersökningen "Skolan, valet och väljarnas värderingar":
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/skolanvaletochvaljarnasvarderingar.5.4b795051163bfd3de5a6df18.html Länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55