Vänsterns förhandlingsutmaning

På Vänsterpartiets dag under Järvavecken talar idag Jonas Sjöstedt. För Vänsterpartiets väljare är frågan om vinstuttag i skolan mycket viktig. – Idag kanske Jonas Sjöstedt berömmer sig av att ha fått stort genomslag för Vänsterpartiets frågor i den förda regeringspolitiken. Det finns dock en fråga som nu står på tur att driva, och det är statens ansvar för skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

– Det borde vara ett utmärkt läge för Jonas Sjöstedt att försöka få genomslag för denna fråga, eftersom stödet är så starkt, inte minst bland de rödgröna samarbetspartierna. Det handlar om att kunna skapa en mer jämlik och likvärdig skola för att ge alla elever det stöd de behöver för att nå skolans högt ställda mål, säger Åsa Fahlén.

Läge för Vänsterpartiet i förhandlingarna om skolans styrning
– Att staten ska finansiera alla skolor är en viktig fråga för rödgröna väljare och även för Vänsterväljare. En klar majoritet av väljarna – och en ännu större andel av de rödgröna väljarna – tycker som Vänsterpartiet när det gäller att staten ska ta över ansvaret för skolan, säger Åsa Fahlén.

Vänsterpartiets väljare mest negativa till vinst i friskolor
Frågan där Vänsterpartiets väljare är tydligast är den om vinster i friskolor. 84 procent av de tillfrågade väljarna uppger att fristående skolor inte ska kunna ta ut vinst.

Läs hela undersökningen "Skolan, valet och väljarnas värderingar":
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/skolanvaletochvaljarnasvarderingar.5.4b795051163bfd3de5a6df18.html Länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55