Socialdemokraternas väljare vill se statlig skola

På Socialdemokraternas dag, Järvaveckans avslutning, talar statsminister Stefan Löfven. Socialdemokraternas väljare är tydliga motståndare till vinstuttag i skolan. De är också för statligt ansvar för skolan. – Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva frågan om att öka statens ansvar för skolan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Publicerad

– Likt tidigare valår är skolan fortsatt en mycket viktig fråga för väljarna och de socialdemokratiska väljarna är tydliga i att de vill ha mer statligt ansvar för skolan. Det parti som driver en skolpolitik som väljarna gillar har röster att hämta, enligt vår undersökning, säger Åsa Fahlén.

Potential bland rödgröna väljare
Bland de rödgröna väljarna har Socialdemokraterna stort stöd för sin skolpolitik. Exempelvis anser mer än var tionde miljöpartistisk och vänsterpartistisk väljare att socialdemokraterna har den bästa skolpolitiken.

Socialdemokraternas väljare är mycket negativa till vinst i friskolor
En fråga där S-väljarna är tydliga är den om vinster i friskolor. Nästintill 8 av 10 S-väljare uppger att fristående skolor inte ska kunna ta ut vinst. Mer än 6 av 10 väljare anser att staten bör ta över ansvaret för de skolor som idag är kommunala.

Tydligare statligt ansvar
– Skulle socialdemokraterna lyssna på opinionen borde man driva frågan om en statlig skola. När budskapet är så tydligt från de egna väljarna borde partiet utmana sig självt. Här har socialdemokraterna ett stort jobb att göra, säger Åsa Fahlén.


Läs hela undersökningen "Skolan, valet och väljarnas värderingar":
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/skolanvaletochvaljarnasvarderingar.5.4b795051163bfd3de5a6df18.html Länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55