Ett viktigt steg mot en statligt finansierad skola

- Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens utredning om skolans finansiering. Vi ser det som ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Lärarnas Riksförbunds 1:e vice ordförande Svante Tideman, efter att regeringen idag meddelat att man tillsätter en utredning som följer upp Skolkommissionens förslag om ökad statlig finansiering av svensk skola.

Publicerad

- Vi har under flera år kunnat konstatera att Sveriges kommuner inte ensamma klarar av att finansiera skolan. Skillnaderna mellan kommuner och mellan enskilda skolor har ökat och vi och andra har visat att resurserna inte når de elever som är i allra störst behov av extra stöd för att klara sin skolgång.  

 

- Jag är otålig och anser att utredningstiden är för lång, att vänta fram till mitten av nästa mandatperiod innan vi får se skarpa förslag från en regering är ohållbart, säger Svante Tideman.

 

Lärarnas Riksförbund menar att Skolkommissionen gjort en gedigen start och det är angeläget att göra denna utredning snabbare.

 

- Tyvärr finns det en uppenbar risk att utredningens förslag i mars 2020 enbart kommer resultera i förslag om nya utredningar.  Det är för många utredningar och för lite politisk handlingskraft. Vi hoppas att regeringen snarast ser över direktiven och ger utredaren ett vidgat uppdrag där det redan från start finns möjlighet att föreslå ett nytt och hållbart statligt finansieringssystem för skolan, avslutar Svante Tideman.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55