Vuxenutbildning på entreprenad måste bort

– Komvuxutredningens förslag är till stor del lovvärda, men man löser inte det stora problemet med entreprenadsystemet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en kommentar till Komvuxutredningen som presenterats i dag.

Uppdaterad

– Det är uppenbart att utredningens förslag inte kommer tillrätta med de centrala systemproblemen, nämligen systemet med entreprenad där pris går före kvalitet och den otillräckliga statliga styrningen och samordningen, vilket skapar bristande likvärdighet. Vi ser tydligt att många kommuner har svårt att på egen hand leva upp till de krav som det nationella regelverket ställer på en vuxenutbildning av hög kvalitet och med ett relevant utbildningsutbud, säger Åsa Fahlén.

– Entreprenadsystemet är en stor bov i dramat. Nästan hälften av alla elever inom vuxenutbildningen läser idag hos en privat utbildningsanordnare, upphandlad i ett system som ofta premierar pris före kvalitet, vilket går ut över både elever och den personal som arbetar inom vuxenutbildningen. Utredningens förslag om krav på betygsrätt för alla enskilda utbildningsanordnare är bra men på sikt måste hela detta system avvecklas! Lärare inom Komvux behöver omfattas av ett nationellt professionsprogram i enlighet med Björn Åstrands förslag. Det är enligt förbundets bedömning det bästa sättet att säkerställa att möjligheterna till fortbildning blir bättre, inte minst när det gäller vuxenpedagogik, säger Åsa Fahlén.

– Vi välkomnar dock att utredaren markerar vikten av att Komvux har en central del i kompetensförsörjningen och att möjligheterna till fortbildning för professionen ska stärkas, avslutar Åsa Fahlén


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55