Slå vakt om pengarna till skolan

Idag överlämnade utredaren Håkan Sörman sitt förslag om justeringar i kostnadsutjämningen mellan kommunerna till civilminister Ardalan Shekarabi. Utredningen föreslår att kostnadsutjämningen ska bli än mer kompensatorisk, det vill säga att kommuner med ogynnsamma demografiska och socioekonomiska faktorer ska få mer ekonomiska resurser, på bekostnad av kommuner med mer gynnsamma strukturella förutsättningar. Man föreslår också att skolan ska ingå i själva utjämningsdelen.

Från Lärarnas Riksförbunds sida anser vi att finansieringen av skolan ska lyftas bort från kommunerna och det kommunalekonomiska systemet och i stället hanteras fullt ut av staten. Trots lovvärda förbättringar i befintligt kommunalekonomiskt system, till exempel genom inslag av socioekonomisk kompensation i utjämningen, är systemet i grunden fel för skolans del. Kommunerna har inte de finansiella förutsättningarna för att leverera en likvärdig skola med höga kunskapsresultat, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Utredaren föreslår att det öronmärkta statsbidraget för ökad likvärdighet i förskoleklass och grundskola ska slopas och inlemmas i utjämningssystemet. Det skulle innebära att sex miljarder kronor årligen förs över från staten till kommunerna på ett sätt som gör att kommunerna kan använda resurserna till annat än skola.

Lärarnas Riksförbundet säger bestämt nej till att specialdestinerade statsbidrag ska avvecklas och motsvarande summa stoppas in i det kommunalekonomiska utjämningsystemet så att kommunerna fritt kan disponera pengar som egentligen ska gå till skolan. Hela poängen med det specialdestinerade statsbidraget för ökad likvärdighet i skolan är ju att kommunerna inte har prioriterat detta och att likvärdigheten därför försämrats år efter år, säger Åsa Fahlén.

– Så länge skolan ingår i det kommunalekonomiska utjämningsystemet är det viktigt att komponenterna i systemet uppdateras, till exempel med hänsyn till demografiska förändringar. Det är givetvis bra, men siktet måste vara inställt på ett nytt statligt finansieringssystem för grund- och gymnasieskolan, avslutar Fahlén.